• คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562
  ภายใต้หัวข้อ "พืชสวนก้าวไกล นำไทยมั่งคั่ง" (Advanced Horticulture Brings Wealth to Thailand)

 • ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิซ คอนเวนชั่น นนทบุรี (Richmond Stylish Convention Hotel) จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2562


  การลงทะเบียนและการชำระเงิน • ผลงานเรื่องเต็มจะตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารรวมเล่มผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18
  ในรูปแบบเอกสารอิเลคโทรนิค (E-Proceedings)
   
 • รับเล่มบทคัดย่อและไฟล์เล่มรวมเรื่องเต็ม ฯ ในวันประชุม
 • ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงิน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพานิชย์ ชื่อ บัญชี "การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 "
  เลขที่บัญชี 769-2-75646-7
 • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม - ติดต่อสอบถาม ได้ที่ email : 18thnhc2019@gmail.com